Senát vrátil novelu daně z nabytí nemovitých věcí

Senát vrátil novelu daně z nabytí nemovitých věcí

Nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané bytové jednotce  či samostatném rodinném domě nebo stavbě rodinného domu  jsou dle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. V uvedených případech je tedy nabytí novostavby od daně osvobozeno od daně.
Stává se však, že například novostavba rodinného domu je rozdělena na bytové jednotky a na nabytí nového bytu (na rozdíl od nabytí celého rodinného domu anebo od nabytí jednotky v bytovém domě) v tomto případě zákonné opatření výslovně nepamatuje. Ačkoli údajně některé finanční úřady logicky uznávají osvobození i v těchto případech, jiné daň v těchto případech požadují.
Pro právní jistotu nabyvatelů bytů v novostavbách rodinných domů (že mohou osvobození uplatnit) byla Poslaneckou sněmovnou schválena drobná novela, která rozšiřuje osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva v § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. o první úplatná nabytí k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě.
Novelu Senát dne 3.5.2019 vrátil zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí jako takové (s účinností od prvého dne následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů). Pravděpodobnost přijetí návrhu Senátu v Poslanecké sněmovně je velmi nepravděpodobná a tak tento (zřejmě předvolební) krok pouze oddálí účinnost odstranění výše uvedené nerovnosti. Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna bude o návrhu rozhodovat znovu na své další schůzi, tak by uvedená změna měla nabýt účinnosti pravděpodobně od 1.7.2019.
autor textu: Ondřej Štědrý,daňový poradce

One thought on “Senát vrátil novelu daně z nabytí nemovitých věcí”

Komentáře nejsou povoleny.

Rolovat nahoru