31.8.2017

Účetnictví a mzdy

- Since 1993 -
Jistota pořádku v účetnictví.
Provádíme komplexní externí zpracování účetnictví a mzdové agendy na profesionální úrovni v souladu s českými zákony.
 
ÚČETNÍ AGENDA
Zpracování účetnictví
Komplexní zpracování účetnictví 
Nastavení účetních procesů a standardů dle potřeb objednatele
Rekonstrukce účetnictví
Zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
Zpracování dokladů před vlastním knihováním • Vystavování faktur dle požadavků klienta • Zadávání dat do informačního systému •
Vedení analytické evidence, skladové evidence a saldokont • Cestovní náhrady
Zpracování účetní závěrky či reportingu –  měsíčně, čtvrtletně, ročně • Zpracování závěrek, sestavení a odevzdání statistických výkazů dle požadavků ČSÚ • Zpracování reportů dle požadavků klienta • Zpracování agendy DPH • Příprava dokladů pro DPH a sestavení přiznání k DPH • Sestavení výkazů 
INTRASTAT • Souhrnná hlášení
Účetní poradenství • Příprava rozpočtů • Rozbory ekonomické situace a finanční analýzy
Poradenství při řešení ad hoc problémů 
Poradenství při jednáních s finančním i jiným institutem státní správy
 
 
MZDOVÁ AGENDA
Zpracování a distribuce mezd zaměstnanců • Měsíční výpočet mezd zaměstnanců • Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • 
Zpracování měsíčních mzdových výkazů zasílaných institucím sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám • Zpracování příkazů k úhradě mezd zaměstnanců a souvisejících odvodů a srážek
Registrace či odhlášení společnosti u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a dalších institucí
Administrativa spojená se vznikem, průběhem a ukončením pracovního poměru zaměstnanců • Registrace a odhlášení zaměstnanců na jednotlivých úřadech • Zpracování výkazů ELDP • Plnění úkolů ve vztahu k úřadům práce • Přihlašování cizinců k pobytu v České republice
Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců a sestavení dalších povinných výkazů ve mzdové oblasti
Vedení evidence zaměstnanců • Personální údaje a údaje rozhodné pro mzdové, platové a sociální nároky a dávky
Tvorba interních směrnic v oblasti mezd a personalistiky 
 Poradenství v oblasti zaměstnávání či vysílání pracovníků do zahraničí, nábor zaměstnanců ze zahraničí 

Kontaktujte nás

Dalibor Baštýř, daňový,mzdový a účetní manažer
T : + 420 224 800 930
dalibor.bastyr@nsgmorison.cz
ucetnictvi@nsgmorison.cz
 
Rolovat nahoru