31.8.2017

Účetnictví a mzdy

mzdy
účetnictví

 
 
Provádíme komplexní externí zpracování účetnictví a mzdové agendy na profesionální úrovni v souladu s českými zákony.
Jistota pořádku v účetnictví.
Specializujeme se na...
 
ÚČETNÍ AGENDA
 • Zpracování účetnictví
 • Komplexní zpracování účetnictví 
 • Nastavení účetních procesů a standardů dle potřeb objednatele
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
 • Zpracování dokladů před vlastním knihováním • Vystavování faktur dle požadavků klienta • Zadávání dat do informačního systému 
 • Vedení analytické evidence, skladové evidence a saldokont • Cestovní náhrady
 • Zpracování účetní závěrky či reportingu –  měsíčně, čtvrtletně, ročně • Zpracování závěrek, sestavení a odevzdání statistických výkazů dle požadavků ČSÚ • Zpracování reportů dle požadavků klienta • Zpracování agendy DPH • Příprava dokladů pro DPH a sestavení přiznání k DPH • Sestavení výkazů 
 • INTRASTAT • Souhrnná hlášení
 • Účetní poradenství • Příprava rozpočtů • Rozbory ekonomické situace a finanční analýzy
 • Poradenství při řešení ad hoc problémů 
 • Poradenství při jednáních s finančním i jiným institutem státní správy 
 
MZDOVÁ AGENDA
  • Zpracování a distribuce mezd zaměstnanců • Měsíční výpočet mezd zaměstnanců • Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 
  • Zpracování měsíčních mzdových výkazů zasílaných institucím sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám • Zpracování příkazů k úhradě mezd zaměstnanců a souvisejících odvodů a srážek
  • Registrace či odhlášení společnosti u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a dalších institucí
  • Administrativa spojená se vznikem, průběhem a ukončením pracovního poměru zaměstnanců • Registrace a odhlášení zaměstnanců na jednotlivých úřadech • Zpracování výkazů ELDP • Plnění úkolů ve vztahu k úřadům práce • Přihlašování cizinců k pobytu v České republice
  • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců a sestavení dalších povinných výkazů ve mzdové oblasti
  • Vedení evidence zaměstnanců • Personální údaje a údaje rozhodné pro mzdové, platové a sociální nároky a dávky
  • Tvorba interních směrnic v oblasti mezd a personalistiky 
  •  Poradenství v oblasti zaměstnávání či vysílání pracovníků do zahraničí, nábor zaměstnanců ze zahraničí 
Dalibor Baštýř
ředitel účetního a mzdového oddělení
T.: + 420 224 800 930
dalibor.bastyr@nsgmorison.cz
dane@nsgmorison.cz

 DALŠÍ  NAŠE ODBORNOSTI

All services in one place
Rolovat nahoru