12.9.2017

Znalecký ústav

ZNALECKÝ ÚSTAV

Jsme mezi předními znaleckými ústavy na českém trhu. 
Naší specializací je oceňování podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů, pohledávek, nemovitého a movitého majetku.
Nezávislost posudků
a objektivita.

Specializujeme se na...

 • Fúze, rozdělení a změna právní formy společnosti
 • Navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Vypořádání společníků
 • Povinná nabídka převzetí a squeeze-out
 • Zrušení registrace účastnických cenných papírů
 • Nabytí majetku od zakladatele, akcionáře nebo osoby jednající s ním ve shodě
 • Prodej nebo nákup podniku
 • Získávání úvěrových prostředků a posouzení bonity podniku
 • Stanovení hodnoty ručení
 • Kvantifikace finančních ztrát a ušlého zisku
 • Stanovení hodnoty nemovitostí pro účely jejich vkladů, prodeje, daně z převodu
 • Stanovení hodnoty pohledávek pro účely postoupení, nepeněžitého vkladu OR
Richard Etrych
partner znaleckého ústavu
T: + 420 224 800 930
richard.etrych@nsgmorison.cz 
zu@nsgmorison.cz
Jakub Vandělík
manažer znaleckého ústavu
T.: + 420 224 800 930
jakub.vandelik@nsgmorison.cz
zu@nsgmorison.cz

Proč s námi spolupracovat

25 let na trhu

Rozumíme tomu, co děláme. Máme 25 let zkušeností s oceňováním a s firmami všech velikostí.

120 expertýz ročně

Expertízy zpracované naším znaleckým ústavem jsou akceptovány státními institucemi, bankovními ústavy, soudy a policií ČR pro svou objektivitu
a nezávislost.

Rozsáhlé zkušenosti

Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním podniků, akcií, hmotných i nehmotných aktiv v nejrůznějších komerčních i sporných situacích.
Zásadní prioritou našeho znaleckého ústavu je poskytnout klientům profesionální, objektivní a nezávislé posudky.

Dlouholetá spolupráce

Spolupracujeme s dalšími externími poradenskými firmami jako Big 4, dále s předními právními kancelářemi či bankovními institucemi.

Co o nás řekli klienti...

„Na spolupráci s experty znaleckého ústavu NSG Morison oceňuji jejich profesionální a poradenský přístup a vážím si jejich odborné práce a znalostí. Ráda bych vyzdvihla rovněž aktivní komunikaci v průběhu celé transakce fúze a jejich individuální přístup ke klientovi.“
Petra Christová
CEO ředitelka GASTRO - MENU EXPRESS a.s.

 

 

„Děkuji specialistům znaleckého ústavu za profesionální přístup a jejich schopnost v krátkém čase se zorientovat a pochopit komplexní problematiku našeho projektu v odvětví energetiky.“
Ing. Martin Hájek
člen představenstva NC Services,a.s.

Potřebujete poradit s oceňováním ?

Další reference
UBM Logo 180412

UBM Development Czechia s.r.o.

Posudky pro nemovitostní projekty

GASTRO -MENU EXPRESS a.s.

Fúze společností

CRESTYL real estate, s.r.o.

Posudky pro nemovitostní projekty

YIT Stavo s.r.o.

Posudky pro nemovitostní projekty
TESCO Store ČR a.s.
Ocenění majetku skupiny

GEMO a.s.

 Ocenění majetkových účastí ve  vlastnictví GEMO HOLDING, a.s.
Rolovat nahoru