12.9.2017

Znalecký ústav

- Since 1993 -
Nezávislost posudků
a objektivita.
Zásadní prioritou našeho znaleckého ústavu je poskytnout klientům profesionální, objektivní a nezávislé posudky.
Náš tým tvoří znalci a odhadci. Rovněž spolupracujeme s externími odborníky ze specializovaných pracovišť.

Specializujeme se zejména na oceňování podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů, pohledávek, nemovitého a movitého majetku.

Oceňování probíhá s ohledem na účel a předmět ocenění. Při oceňování aplikujeme standardně používané metody založené na výnosovém, komparačním a majetkovém přístupu. Výstupní zpráva představuje ucelený dokument ve formě znaleckého posudku. Znalecký posudek umožní orientaci v problému, zhodnotí výsledky dílčích analýz a bude obsahovat závěrečné stanovisko zpracovatele k předmětu.

 

 

Znalecký ústav vám zajistí:

 
 • Fúze, rozdělení a změna právní formy společnosti
 • Navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Vypořádání společníků
 • Povinná nabídka převzetí a squeeze-out
 • Zrušení registrace účastnických cenných papírů
 • Nabytí majetku od zakladatele, akcionáře nebo osoby jednající s ním ve shodě
 • Prodej nebo nákup podniku
 • Získávání úvěrových prostředků a posouzení bonity podniku
 • Stanovení hodnoty ručení
 • Kvantifikace finančních ztrát a ušlého zisku
 • Stanovení hodnoty nemovitostí pro účely jejich vkladů, prodeje, daně z převodu
 • Stanovení hodnoty pohledávek pro účely postoupení, nepeněžitého vkladu ORS

Kontaktujte nás

_93Q6001
Richard Etrych
partner znaleckého ústavu
T: + 420 224 800 930
richard.etrych@nsgmorison.cz 
zu@nsgmorison.cz
Jakub Vandělík
manažer znaleckého ústavu
T.: + 420 224 800 930
jakub.vandelik@nsgmorison.cz
zu@nsgmorison.cz
Rolovat nahoru