31.8.2017

Daně

- Since 1993 -
Důvěra. Optimalizace.
Daně tvoří nedílnou součást každého podnikání, nevyhnete se jim. Dokážeme Vaši firmu připravit, abyste z daní neměli obavy. 
 
 

NAŠI LIDÉ

 Specializujeme se na všechny aspekty daňového poradenství, a to jak na daně právnických subjektů, tak i fyzických osob. 
 • Daň z příjmů – Zpracování daňového přiznání fyzických i právnických osob
 • Poskytování odborných daňových stanovisek
 • Komplexní řešení při daňovém plánování a daňové optimalizaci (vnitrostátní i mezinárodní)
 • Aplikace daňové judikatury • Aplikace dohod o zamezení dvojího zdanění a direktiv EU
 • Správa daní a poplatků • Registrace právnických a fyzických osob (rezidentů a nerezidentů)    
 • Asistence při řešení daňových sporů řízení daňových rizik , zastupování při soudních jednání, asistence při daňových kontrolách
 • Daňové záležitosti u fúzí a akvizic
 • Daň z nabytých nemovitých věcí • Daňové registrace • Vypracování daňových přiznání
 • Srážková daň • Aplikace dohod o zamezení dvojího zdanění a direktiv EU
 • Silniční daň • Vypracování daňových přiznání
 • Due diligence • Prověření daňových rizik
 • Daňové optimalizace • Plánování a restrukturalizace
 • Podpora při daňových kontrolách 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Naše odborné poradenské služby v oblasti DPH  zahrnují:

 • poradenství při registraci k DPH a při její správě
 • příprava přiznání k DPH a záznamní evidence
 • příprava souvisejících výkazů jako je kontrolní hlášení či souhrnné hlášení 
 • zastupování zahraničních subjektů při vracení české DPH
 • zpracování daňového přiznání k DPH 
 • zastupování českých společností, které mohou žádat vrácení DPH ze zahraničí
 • prověření dokladů za cílem maximální vratky DPH
 • vypracování projektů na dosažení co největších úspor v souvislosti s DPH
 • plánování v oblasti hotovostních toků
 • správné aplikace osvobození od DPH
 • analýza účetních dat za účelem identifikace potenciálních rizik či chyb nebo příležitostí k úspoře DPH
 • řízení DPH v rámci dodavatelských řetězců
 • elektronická fakturace a elektronická archivace
 • poradenství v oblasti účetních programů v souvislosti s DPH
 • analýza DPH při dovozu a pořízení zboží z jiných členských státu EU zastupování společnosti v případě daňových kontrol a komunikaci s finančním úřadem
 • prověření dodavatelů z hlediska platnosti DIČ, nespolehlivého plátce, zveřejněných bankovních účtů
 • cla, spotřební daň, ekologická daň 
 • provádění kontrol správnosti uplatňování DPH v rámci transakcí klienta
 • poskytování různých poradenských služeb v oblasti DPH a posouzení jednotlivých aplikovatelných obchodních alternativ s případným doporučením ohledně jejich souvisejících eventuálních daňových dopadů v tuzemsku i zahraničí
 • provádění registrace a odhlášení k dani z přidané hodnoty v ostatních zemích
 • zpracování INTRASTATU  a registrace či odhlášení Intrastatu
TRANSFEROVÉ, neboli PŘEVODNÍ CENY, jsou ceny sjednané v transakcích mezi spojenými osobami.
Transferové ceny by měly být stanoveny v obvyklé výši, tj. ve stejné výši, jako by byly sjednávány mezi nezávislými subjekty (tzv. princip tržního odstupu).
Dodržování principu tržního odstupu podléhá kontrole finančních úřadů v rámci daňové kontroly.   Mezi nejčastější transakce, na které se zaměřují finanční úřady a s kterými vám můžeme pomoci při daňové kontrole, jsou:
 
Transakce s nehmotným majetkem
 • Ocenění licencí a licenčních poplatků
 • Sdílení nákladů na logo využívané ve skupině podniků
 • Sdílení nákladů na výzkum a vývoj ve skupině podniků
Transakce s hmotným majetkem
 • Prodej výrobků, nedokončených výrobků nebo zboží mezi spojenými osobami
 • Prodej majetku
 • Materiálové zajištění ve skupině podniků, prodej surovin
 • Poskytování dodatečných vnitro skupinových služeb ( jako je např. PR, marketing, personální služby, ale také účetnictví či daně )
 • Poskytování manažerských služeb či úvěrů či záruk mezi spojenými osobami, atd.
 
Naše odborné poradenské služby v oblasti převodních cen zahrnují:
 • Plánování a dokumentace převodních cen
 • Optimalizace dodavatelských řetězců
 • Řešení či předcházení sporům: stanovení předběžné cenové dohody 
 • Obhajoba při daňové kontrole, řešení případů vzájemnou dohodou, arbitrážní konven

Kontaktujte nás

Dalibor Baštýř
ředitel daňového oddělení
T : + 420 224 800 930
dalibor.bastyr@nsgmorison.cz
dane@nsgmorison.cz
 
Rolovat nahoru