31.8.2017

Audit

- Since 1993 -
Audit posílí důvěryhodnost vaší firmy.
Cílem auditu je potvrzení spolehlivosti zveřejňovaných informací podniku. V neposlední řadě také zamezení vzniku účetních a finančních chyb nebo dokonce podvodů. Audit podává věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Co Vám můžeme poskytnout?

 
Audit účetní závěrky (dle ASKA ČR, IFRS, US GAAP, atd.)
   1. zákonný audit
   2. smluvní audit
   3. audit konsolidované účetní závěrky
 
  • Prověrky mezitímních výkazů
  • Rozbor vnitřních kontrolních mechanismů
  • Smluvní ověření účetních závěrek
  • Interní audit a poradenství v rámci VKS
  • Poradenství při sestavení výroční zprávy
  • Due Diligence
  • Poradenství při podnikových přeměnách
  • Audit zahajovacích rozvah

Kontaktujte nás

Dagmar Pěničková
Dagmar Pěničková, ředitelka auditu
T: + 420 224 800 930
dagmar.penickova@nsgmorison.cz
audit@nsgmorison.cz
_93Q6253
Monika Wallnerová, manažerka auditu
T: + 420 224 800 930
monika.wallnerova@nsgmorison.cz
audit@nsgmorison.cz
_93Q6579
Matěj Merxbauer, junior auditor
T: + 420 224 800 930
matej.merxbauer@nsgmorison.cz
audit@nsgmorison.cz
Rolovat nahoru