Quick fixes v oblasti DPH, vývoj v kauze reverse charge

Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) v říjnu schválila návrhy týkající se zavedení rychlých náprav systému DPH (quick fixes) a možnosti zavedení plošného režimu reverse charge.

Quick fixes

Od roku 2022 by měl být zaveden v rámci EU tzv. definitivní režim DPH. Do té doby by měla být do systému DPH implementována opatření (quick fixes), která by měla řešit nejpalčivější problémy v oblasti DPH. Jedná se o následující kroky:

  1. Specifikace dokumentů a prohlášení pořizovatele zboží dodávaného v rámci intrakomunitárních dodávek zboží za účelem prokázání přepravy zboží
  2. Zavedení jednotných pravidel pro přiřazení přepravy v řetězci intrakomunitárních dodání zboží ke konkrétní transakci
  3. Osvobození intrakomunitárních dodávek zboží pouze v případech dodání osobám registrovaným (nikoli pouze povinným) k dani v jiných členských státech
  4. Povinné zavedení jednotného systému call off-stock skladů ve všech členských státech, který odstraňuje povinnost registrace dodavatele z jiného členského státu ve státě naskladnění zboží ve skladu odběratele (ČR má tento systém zaveden)

Reverse charge

ČR má zachovánu možnost používání lokálního reverse charge režimu ve stávající podobě až do června 2022.

Od roku 2014 se ČR zasazuje o zavedení plošného režimu reverse charge. Toto opatření bude umožňovat nový článek 199c EU směrnice o DPH. K jeho zavedení bude členský stát prokazovat, že aspoň 25 % výpadku výběru DPH je tvořeno tzv. kolotočovými podvody a další skutečnosti. V případě odsouhlasení žádosti bude členský stát moci používat plošně reverse charge u vnitrostátních zdanitelných plnění, jejichž hodnota přesáhne 17.500 EUR. Jde o velké vítězství české strany proti opozici některých států EU (např. Francie, která zavedla jako první v Evropě tuto daň). Podle našeho názoru může toto opatření snížit množství podvodů v oblasti DPH.

Kontakt pro více informací:

Ondřej Štědrý , daňový poradce

T  +420 224 800 930
E  ondrej.stedry@nsgmorison.cz
T2 +420 226 201 690

Rolovat nahoru