Plníte všechny zákonné povinnosti ?

PLNÍTE VŠECHNY ZÁKONNÉ POVINNOSTI?
 Stále častěji dochází ze strany rejstříkových soudů ke kontrole plnění zákonných povinností ze strany společností, jejichž případné nesplnění může vést až k likvidaci společnosti. Dovolujeme si Vás proto informovat o přehledu nejdůležitějších povinností, které pro Vás ze zákonů vyplývají.
 
 Založení dokumentů do sbírky listin
 Jednou ze základních a nejčastěji kontrolovaných povinností je založení dokumentů do sbírky listin. Jedná se zejména o následující listiny, které musejí být do sbírky listin zakládány každý rok: řádná účetní závěrka (případně mimořádná nebo konsolidovaná účetní závěrka, je-li daný rok vypracovávána); zpráva auditora o ověření účetní závěrky; výroční zpráva; zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; a zpráva o vztazích. Ne každé společnosti je uložena povinnost všechny výše uvedené dokumenty do sbírky listin založit, rádi Vám proto vypracujeme seznam potřebných dokumentů šitý na míru Vaší společnosti a s jejich založením do sbírky listin pomůžeme.
 
Aktualizace údajů v OR
 Společnosti by měly své údaje v obchodním rejstříku aktualizovat při každé jejich změně, přičemž účinky některých změn nastávají právě až jejich zápisem do obchodního rejstříku. Údaje zapsané v obchodním rejstříku u celé řady společností však neodpovídají skutečnému stavu. Většinou se jedná o zápis změny sídla či výměny členů statutárních orgánů. Společnosti by si také měly dávat pozor na to, kdy uplyne členům jejich orgánů funkční období. V takovém případě je třeba, aby byli zvoleni noví členové na další funkční období v souladu se společenskou smlouvou a zákonem o obchodních korporacích a nově zvolení členové následně zapsáni do obchodního rejstříku. Neváhejte se na nás obrátit k případě, že potřebujete připravit podklady pro zápis změn do obchodního rejstříku.
 
Kodeterminace
 S výše uvedeným bodem souvisí tzv. kodeterminace – povinnost akciových společností, které mají více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, volit 1/3 členů dozorčí rady prostřednictvím svých zaměstnanců. Lhůta pro uvedení stanov a složení dozorčí rady do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích uběhla akciovým společnostem 14.1.2019. Jsme samozřejmě připraveni Vám asistovat se splněním této zákonné povinnosti v případě, že se Vás tato povinnost týká a ještě jste nestihli učinit potřebné kroky k její realizaci.
 
Opt-in
 Na závěr bychom rádi připomněli, že v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v roce 2014 byla stanovena lhůta dvou let, kdy se společnosti mohly změnou společenské smlouvy podřídit novému zákonu o obchodních korporacích jako celku (tzv. opt-in). I když tato lhůta uběhla 1.1.2016, je stále velké množství společností, které se zákonu o obchodních korporacích nepodřídily a nacházejí se ve stavu tzv. dvojkolejnosti, kdy se vnitřní poměry takových společností řídí jejich stávajícími společenskými smlouvami a tedy i obchodním zákoníkem, nejsou-li v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Doporučujeme proto se zákonu o obchodních korporacích co nejdříve podřídit a tím zamezit dvojkolejnosti a s ní spojené nejistotě, která bez provedení opt-inu nastává.
Autor textu: Tereza Vochtová, advokátka NSG Morison  
 
 
Pro více informací kontaktujte naše právní oddělení : Jana Mlčáka, jan.mlcak@nsgmorison.cz nebo Terezu Vochtovou tereza.vochtova@nsgmorison.cz
 
Rolovat nahoru