Povinnost reportování pro plátce daně

Povinnost reportování pro plátce daně

autor textu: Ondřej Štědrý, daňový poradce
S účinností daňové novely od 1.4.2019 plátci daně mají novou reportovací povinnost.

Finančním úřadům se musí oznamovat příjmy, které u nás podléhají srážkové dani, ale jsou od ní osvobozeny nebo zdanění nepodléhají na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Měsíčně se budou oznamovat platby typu dividendy, úroky,apod., což jsou tzv. nezdaňované nebo osvobozené platby od srážkové daně a to takové, které přesáhnou částku 100 tisíc Kč. Na stránkách finanční správy je již k dispozici příslušný formulář. V praxi to již znamená, že  v případě, že již v dubnu byly vypláceny příjmy, první oznámení již musí být podáno v květnu. Lze však také požádat finanční úřad o zproštění oznamovací povinnosti, a to až na 5 let. Bohužel však zatím není známo, jaké důvody pro zprostření plátce od této oznamovací povinnoti by to měly být. Doporučujeme firmám, které vyplácí příjmy, a na kterou se tato povinnost vztahuje, zvážit oznamovací povinnost. 

 
Rolovat nahoru