NSS : Výklad o zamezení dvojího zdanění

NSS: Výklad daňové problematiky v případě použití smluv o zamezení dvojího zdanění

Ve svém rozsudku 2 Afs 40/2018 se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou přístupu k řešení daňových otázek, pokud se v řízení uplatňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění (SZDZ).

 V konkrétním případě se jednalo o poskytnutí úvěru UK společností české společnosti ze stejné skupiny (tj. dle českého zákona o daních z příjmů (ZDP) se jednalo o spojené osoby).

Česká společnost nejprve srazila z vypláceného úroku 15 % daň. Následně žádala její vrácení po správci daně, jelikož dle SZDZ má být úrok zdaněn ve státě příjemce. Správce daně vyšel z pravidel nízké kapitalizace dle ZDP a část úroků přesahujících test nízké kapitalizace překvalifikoval jako vyplácenou dividendu, u níž je režim zdanění méně výhodný , než v případě úroků.

 NSS se s přístupem správce daně neztotožnil a uzavřel, že v případě, kdy se v daňovém řízení uplatňuje SZDZ, má SZDZ aplikační přednost před ustanoveními tuzemského zákona.

Pro více informací prosím kontakujte daňové oddělení:

Ondřej Štědrý ,daňový poradce
T  +420 224 800 930
E  ondrej.stedry@nsgmorison.cz
T2 +420 226 201 690

Rolovat nahoru