Pořídili jste si loni nemovitost?

Pořídili jste si loni nemovitost?  Nezapomeňte odevzdat daňové přiznání.
Pokud jste v minulém roce koupili nemovitost, jste povinni odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do 31. ledna 2019.
Majitel nemovitosti má zákonnou povinnost platit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o bytové jednotky, stavby, pozemky, atd. vše evidované v katastru nemovitostí. Pokud tedy byla nabyta nemovitost v roce 2018 vzniká povinnost podat daňové přiznání do 31.1.2019 a uhradit vyměřenou daň nejdéle do 31. května 2019.
 Může se to však týkat i majitelů, kteří vlastní nemovitost již delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Týká se to například přístavby, či jiných změn např. přepsání orné půdy na stavební pozemek, atd.
Pokuta za nepodání daňového přiznání Finanční úřad zpravidla pár dní zpoždění odpouští bez pokuty. Pokud je zpoždění delší než 5 dní, majitel zaplatí penále. Úroky z prodlení pak dosahují 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení a dosáhne maximálně pěti procent daně. Celé vyhodnocení situace též záleží na příslušném finančním úřadě.
Ondřej Štědrý, daňový poradce, ondrej.stedry@nsgmorison.cz
 
 
Rolovat nahoru