1.9.2017

Naši lidé

JSME tým

Téměř padesátičlenný tým zaměstnanců NSG MORISON tvoří partneři, daňoví poradci, auditoři, advokáti, koncipienti, finanční analytici, účetní, HR konzultanti a nepostradatelné usměvavé asistentky. Mnoho našich poradců získalo zkušenosti v konkurenčních firmách a nadnárodních společnostech působících na českém trhu. Své zkušenosti a znalosti nyní uplatňují při poskytování poradenství a efektivním řešení problémů našich klientů.
Profesionalita. Spolehlivost.
Partner a spoluzakladatel skupiny NSG MORISON. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl do roku 1993 členem týmu daňového a právního oddělení společnosti Ernst & Young. V témže roce založil s Petrem Šímou společnost NSG Morison Advisory s.r.o. Martinovou specializací je právní poradenství, a to nejen pro českou, ale i zahraniční klientelu. Zároveň zastává pozici řídícího partnera ve všech odděleních NSG MORISON a dohlíží na jejich činnost. Martin je kvalifikovaným advokátem zapsaným u České i Slovenské advokátní komory.
Partner skupiny NSG MORISON 
Jeho největší specializací je  oblast obchodního práva, zabývá se však i případy z oblasti práva správního či občanského. Martin je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  Později byl jmenován soudcem u dnes již bývalého Krajského obchodního soudu v Praze. Členem týmu je od roku 1996. Martin je rovněž advokátem zapsaným u České advokátní komory.Martin zastřešuje oddělení práva a auditu. 
Lucie spolupracuje s NSG MORISON od roku 1994, tedy téměř od počátku činnosti skupiny. Díky svým dlouholetým zkušenostem a znalosti interní firemní kultury má na starosti finanční a personální vedení skupiny, řízení administrativní správy NSG MORISON, rozvoj lidských zdrojů a vedení Nominee služeb. V minulosti úspěšně řídila několik dotačních projektů, které byly zaměřené na rozvoj zaměstnanců NSG MORISON a na pomoc rodičům, kteří se vracejí po mateřské/rodičovské zpět na pracovní trh. Pro naše klienty zastřešuje externí projekty z oblasti lidských zdrojů.

NAŠI PARTNEŘI

Richard pracuje pro skupinu NSG Morison od roku 2001 a od prvopočátku se spolupodílel na vybudování a rozvoji služeb oddělení oceňování se zaměřením na oceňování podniků. Dnes vede NSG Morison znalecký ústav s.r.o. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika s vedlejší specializací účetnictví a finanční řízení s rozšířením o postgraduální dvouletý kurz na Institutu oceňování majetku v Praze. Má zkušenosti s řízením projektů oceňování významných podniků, zejména v oblasti přeměn společností, squeeze-outů a povinných nabídek.
Kontakty na jednotlivé zaměstnance a spolupracovníky NSG MORISON
email: jmeno.prijmeni@nsgmorison.cz
 
Rolovat nahoru