1.9.2017

Naši lidé

JSME tým

Téměř padesátičlenný tým zaměstnanců NSG MORISON tvoří partneři, daňoví poradci, auditoři, advokáti, koncipienti, finanční analytici, účetní a nepostradatelné usměvavé asistentky. Mnoho našich poradců získalo zkušenosti v konkurenčních firmách a nadnárodních společnostech působících na českém trhu. Své zkušenosti a znalosti nyní uplatňují při poskytování poradenství a efektivním řešení problémů našich klientů.
Profesionalita. Spolehlivost.
partner skupiny NSG MORISON
Partner a zakladatel skupiny NSG MORISON. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl do roku 1993 členem týmu daňového a právního oddělení společnosti Ernst & Young. V témže roce založil  společnost NSG Morison Advisory s.r.o.  Specializací Martina je právní poradenství, a to nejen pro českou, ale i zahraniční klientelu. Zároveň zastává pozici řídícího partnera ve všech společnostech NSG MORISON a dohlíží na jejich činnost. Martin je kvalifikovaným advokátem zapsaným u České i Slovenské advokátní komory.
Jeho největší specializací je  oblast obchodního práva, zabývá se však i případy z oblasti práva správního či občanského. Martin je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy.  Později byl jmenován soudcem u dnes již bývalého Krajského obchodního soudu v Praze. Členem týmu je od roku 1996. Martin je rovněž advokátem zapsaným u České advokátní komory. Martin zastřešuje oddělení práva a auditu. 
partner skupiny NSG MORISON
Lucie spolupracuje s NSG MORISON od roku 1994, tedy téměř od počátku činnosti skupiny. Díky svým dlouholetým zkušenostem a znalosti interní firemní kultury má na starosti finanční a personální vedení skupiny, řízení administrativní správy NSG MORISON, rozvoj lidských zdrojů a vedení Nominee služeb. V minulosti úspěšně řídila několik dotačních projektů, které byly zaměřené na rozvoj zaměstnanců NSG MORISON a na pomoc rodičům, kteří se vracejí po mateřské/rodičovské zpět na pracovní trh. Pro naše klienty zastřešuje externí projekty z oblasti lidských zdrojů.
Richard pracuje pro skupinu NSG Morison od roku 2001 a od prvopočátku se spolupodílel na vybudování a rozvoji služeb oddělení oceňování se zaměřením na oceňování podniků. Dnes vede NSG Morison znalecký ústav s.r.o. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika s vedlejší specializací účetnictví a finanční řízení s rozšířením o postgraduální dvouletý kurz na Institutu oceňování majetku v Praze. Má zkušenosti s řízením projektů oceňování významných podniků, zejména v oblasti přeměn společností, squeeze-outů a povinných nabídek.
partner daňově-účetního oddělení NSG Morison Advisory s.r.o.
Marek se stal novým partnerem daňově-účetního oddělení od ledna 2020. Kromě daňových otázek má na starosti také zahraniční helpdesk pro německé firmy podnikající v ČR. V NSG MORISON není nováčkem, pracoval zde již při studiích 4 roky. Následně působil jako Senior daňový poradce v KPMG  a doposud byl 10 let daňovým partnerem  AJP Tax & Accounting  s.r.o. 

Kontakty na další zaměstnance NSG MORISON : jmeno.prijmeni@nsgmorison.cz

Rolovat nahoru