DPH -Změna metodiky finanční správy

Změna metodiky finanční správy
DPH nepatří do základu daně z nabytí nemovitých věcí
 
V závěru roku 2017 finanční správa zveřejnila, že mění svou metodiku a nově bude aplikovat pravidlo, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH. Toto pravidlo se použije na všechny případy, a nejen na situace, kdy poplatníkem daně je prodávající.
Finanční správa se rozhodla změnit svou dosavadní správní praxi, protože dospěla k názoru, že by prohrála případné soudní spory.
Vzniká tak možnost, aby i kupující, kteří při nákupu nemovitých věcí zaplatili DPH, podali dodatečné daňové přiznání, na základě kterého budou požadovat vrácení části odvedené daně z nabytí nemovitých
věcí. Podání dodatečného daňového přiznání je možné u převodů, kde lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v únoru 2015 a později.
Jsme Vám k dispozici pro posouzení konkrétních případů a přípravě dodatečného daňového přiznání. Pro více informací kontaktujte
 
HANA STAROSTOVÁ
DAŇOVÉHO ODDĚLENÍ
hana.starostova@nsgmorison.cz
Rolovat nahoru