Transferové ceny v souvislosti s celními povinnostmi

Interní článek NSG Morison
 
Transferové ceny v souvislosti s celními povinnostmi
Obchodujete s EU státy a to ve skupině vašich společností za transferové ceny, které podléhají úpravám na základě celkové ziskovosti vašich společností? Nejste si jisti, zda tyto úpravy cen by měly být reflektovány v celní hodnotě dová­ženého zboží?
 
Koncem minulého roku 2017 potvrdil Evropský soudní dvůr („ESD“) zohlednění úprav transferových cen do celní hodnoty. Jak se toto promítne do celní hodnoty u transferových cen?
ESD rozhodoval v otázce, zda je možné stanovit celní hodnotu při dovozu do EU na základě ceny, která má být placená za zboží, pokud je tato cena založena na dohodnuté transferové ceně napsané na faktuře a dále na paušální úpravě provedené po uplynutí daného období v rámci vyrovnání transferových cen. To vše bez ohledu na skutečnost, zda na konci období dochází k dodatečnému paušál­nímu zvýšení či snížení daných cen. 
ESD rozhodl, že pro sjednání celní hodnoty není možno použít transakční hod­notu, která se počítá z fakturované částky v době dovozu a též z paušální úpravy provedené po uplynutí dané doby, aniž je možné vědět, zda dané cenové vyrovnání povede ke změně ceny, a to směrem dolů či nahoru.
 
 Dále ESD soud upravuje, že není možné upravo­vat celní hodnotu v souvislosti s následným vyrovnáním transferových cen. Soud ESD upozorňuje, že následná vyrovnání transferových cen neza­kládají ve smyslu EU celní legislativy důvod k úpravě celní hodnoty.
 
Názory na rozhodnutí ESD nejsou jednoznačné, nicméně se z nich dá usuzovat, že následné vyrovnání transferových cen by se nemělo odrážet do celní hodnoty.
 
Otázkou je, zda takováto vyrovnání nebu­dou chápáno ve smyslu, že vztah kupujícího a prodávajícího ovlivnil cenu dováženého zboží a nepovedou k dalšímu zkoumání okolností prodeje, což by mohlo mít vliv na způsob stanovení celní hodnoty. Proto doporučujeme zvýšenou opatrnost v této záležitosti. Nové vyjádření ESD soudu totiž může znamenat nový směr ve stávajícím pojetí dané záležitosti.
V případě jakýchkoliv dotazů na transferové ceny, prosím kontaktujte
 
DALIBOR BAŠTÝŘ
 
MANAŽER DAŇOVÉHO ODDĚLENÍ
dalibor.bastyr@nsgmorison.cz
 Tel. +420 224 800 930
Rolovat nahoru