Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů

Investiční fondy budou nově podléhat standardní korporátní sazbě 19 %, nikoliv současné sazbě výši 5 %. Fondy, které aktivně investují na finančních trzích budou nově moci čerpat výhody nižšího zdanění.

Novela zákona stanovuje, že se za základní investiční fond považuje i fond, který je přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, ale žádný poplatník daně z příjmů právnických osob nemá podíl na základním kapitálu tohoto investičního fondu 10 % a více.

Podíly spojených osob, které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, se pro tyto účely považují za podíly jednoho poplatníka. Tato podmínka je splněna i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců nebo období, za které se dává daňové přiznání, a pokud daný fond neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Změna definice obsahu

Změny se také dotknou obsahu zúžení definice základního investičního fondu. Zároveň odbourává z definice ty fondy, jejichž akcie jsou pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem.

Vyloučeni z definice základních investičních fondů jsou ty fondy, které jsou pouze zaregistrované na regulovaném trhu, aniž by skutečně prováděly investiční činnost.

Tato změna ve zdanění základních investičních fondů bude platit již od 1.ledna 2019.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Dalibor Baštýř, Director of Tax Department

T  +420 224 800 930
E  dalibor.bastyr@nsgmorison.cz
M +420 739 357 120

Rolovat nahoru