Letos budou Češi pro stát pracovat 174 dnů

V roce 2019 budeme odvádět daně na stát přesně 174 dní, což je o 1 den méně než loni.  Den daňové svobody připadne na 23.června. Podobně jako my jsou na tom Němci. Naši slovenští kolegové pracují mají daňovou svobodu o 11 dní dříve. Nejméně dnů budou daně pro stát odvádět Rumuni, kteří se přestávají pro stát[…]

Pořídili jste si loni nemovitost?

Pořídili jste si loni nemovitost?  Nezapomeňte odevzdat daňové přiznání. Pokud jste v minulém roce koupili nemovitost, jste povinni odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do 31. ledna 2019. Majitel nemovitosti má zákonnou povinnost platit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o bytové jednotky, stavby, pozemky, atd. vše evidované v katastru nemovitostí. Pokud tedy[…]

Daně 2019

Coming Soon Novela zákona o DPH 2019 Dalibor Baštýř, ředitel daňového oddělení Ondřej Štědrý, daňový poradce Daňový balíček 2019 (sněmovní tisk 206) schválen poslaneckou sněmovnou Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony („daňový balíček“). Novela ještě půjde k projednání do Senátu a následně k prezidentovi ČR. Novela[…]

Plníte všechny zákonné povinnosti ?

PLNÍTE VŠECHNY ZÁKONNÉ POVINNOSTI?  Stále častěji dochází ze strany rejstříkových soudů ke kontrole plnění zákonných povinností ze strany společností, jejichž případné nesplnění může vést až k likvidaci společnosti. Dovolujeme si Vás proto informovat o přehledu nejdůležitějších povinností, které pro Vás ze zákonů vyplývají.  Založení dokumentů do sbírky listin  Jednou ze základních a nejčastěji kontrolovaných povinností je[…]

Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů

Investiční fondy budou nově podléhat standardní korporátní sazbě 19 %, nikoliv současné sazbě výši 5 %. Fondy, které aktivně investují na finančních trzích budou nově moci čerpat výhody nižšího zdanění. Novela zákona stanovuje, že se za základní investiční fond považuje i fond, který je přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, ale žádný poplatník daně z[…]

NSS : Výklad o zamezení dvojího zdanění

NSS: Výklad daňové problematiky v případě použití smluv o zamezení dvojího zdanění Ve svém rozsudku 2 Afs 40/2018 se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou přístupu k řešení daňových otázek, pokud se v řízení uplatňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění (SZDZ).  V konkrétním případě se jednalo o poskytnutí úvěru UK společností české společnosti ze stejné skupiny (tj. dle českého zákona o[…]

Quick fixes v oblasti DPH, vývoj v kauze reverse charge

Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) v říjnu schválila návrhy týkající se zavedení rychlých náprav systému DPH (quick fixes) a možnosti zavedení plošného režimu reverse charge. Quick fixes Od roku 2022 by měl být zaveden v rámci EU tzv. definitivní režim DPH. Do té doby by měla být do systému DPH implementována opatření (quick fixes),[…]

DPH -Změna metodiky finanční správy

Změna metodiky finanční správy DPH nepatří do základu daně z nabytí nemovitých věcí   V závěru roku 2017 finanční správa zveřejnila, že mění svou metodiku a nově bude aplikovat pravidlo, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH. Toto pravidlo se použije na všechny případy, a nejen na situace, kdy poplatníkem daně je prodávající. Finanční[…]

Rolovat nahoru