Lídři krajů ČR za rok 2018

Výsledky 2018 Více než 42 miliard korun – takového obratu dosáhli v roce 2017 finalisté letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, ze kterých porota na základě ekonomických výsledků vybírala vítěze v jednotlivých krajích České republiky. Celkem 85 finalistů vzešlo z 1327 firem, které letos vyhověly kritériím soutěže.  Firmy, které se dostaly do finále této prestižní soutěže, zaměstnávaly vloni[…]

DPH -Změna metodiky finanční správy

Změna metodiky finanční správy DPH nepatří do základu daně z nabytí nemovitých věcí   V závěru roku 2017 finanční správa zveřejnila, že mění svou metodiku a nově bude aplikovat pravidlo, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH. Toto pravidlo se použije na všechny případy, a nejen na situace, kdy poplatníkem daně je prodávající. Finanční[…]

Transferové ceny v souvislosti s celními povinnostmi

Interní článek NSG Morison Transferové ceny v souvislosti s celními povinnostmi Obchodujete s EU státy a to ve skupině vašich společností za transferové ceny, které podléhají úpravám na základě celkové ziskovosti vašich společností? Nejste si jisti, zda tyto úpravy cen by měly být reflektovány v celní hodnotě dová­ženého zboží? Koncem minulého roku 2017 potvrdil Evropský soudní dvůr („ESD“)[…]

 Zapsání skutečných majitelů do registrů

Interní článek NSG MORISON Právo Nutnost zapsání skutečných majitelů Od 1. 1. 2018 vzniká právnickým osobám a svěřenským fondům povinnost zaznamenávat aktuální údaje o svém skutečném majiteli, a především zapsat tyto údaje do příslušné evidence. Vyplývá to z novely zákona „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ a zákona „o veřejných rejstřících[…]

Rolovat nahoru