Daňové změny v oblasti zdanění investičních fondů

Investiční fondy budou nově podléhat standardní korporátní sazbě 19 %, nikoliv současné sazbě výši 5 %. Fondy, které aktivně investují na finančních trzích budou nově moci čerpat výhody nižšího zdanění. Novela zákona stanovuje, že se za základní investiční fond považuje i fond, který je přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, ale žádný poplatník daně z[…]

NSS : Výklad o zamezení dvojího zdanění

NSS: Výklad daňové problematiky v případě použití smluv o zamezení dvojího zdanění Ve svém rozsudku 2 Afs 40/2018 se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou přístupu k řešení daňových otázek, pokud se v řízení uplatňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění (SZDZ).  V konkrétním případě se jednalo o poskytnutí úvěru UK společností české společnosti ze stejné skupiny (tj. dle českého zákona o[…]

Quick fixes v oblasti DPH, vývoj v kauze reverse charge

Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) v říjnu schválila návrhy týkající se zavedení rychlých náprav systému DPH (quick fixes) a možnosti zavedení plošného režimu reverse charge. Quick fixes Od roku 2022 by měl být zaveden v rámci EU tzv. definitivní režim DPH. Do té doby by měla být do systému DPH implementována opatření (quick fixes),[…]

Rolovat nahoru