Zapsání skutečných majitelů do registrů

Interní článek NSG MORISON Právo Nutnost zapsání skutečných majitelů Od 1. 1. 2018 vzniká právnickým osobám a svěřenským fondům povinnost zaznamenávat aktuální údaje o svém skutečném majiteli, a především zapsat tyto údaje do příslušné evidence. Vyplývá to z novely zákona „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ a zákona „o veřejných rejstřících[…]

Rolovat nahoru